Tekst document maken

Moeten jullie een tekst-document maken? Dan gelden daarvoor de volgende "spelregels".

  • Het document mag niet groter zijn dan vijfpagina's

  • Titelpagina met de tekst:

  • JAN PIETERSZOON COEN: SCHURK OF HELD

  • Tweede pagina: Wie is Jan Pieterszoon Coen?

  • Derde pagina: Wat is de VOC?

  • Vierde pagina: Waarom de tekst bij het standbeeld wél aanpassen?

  • Vijfde pagina: Waarom de tekst bij het standbeeld niet aanpassen?

  • Je mag op elke pagina één afbeelding gebruiken.

  • Je gebruikte lettertype Times Roman en lettergrootte 11 punten.