Leerkracht

Titel:    Jan Pieterszoon Coen: schurk of held
Onderwerp:    V.O.C. en haar werkwijze in Indonesië
Schooltype:    Basisonderwijs groep 7-8
 Voortgezet Onderwijs klas 1-2-3
Vakgebieden:    Geschiedenis
Uitvoering door:    Vier leerlingen
Tijdsinvestering:    2 x 45 minunten
Opbrengst:    Word-document of Powerpoint of Muurkrant
WebQuestmaker:   John Demmers