3. Werkwijze‎ > ‎

Word-document maken

Moeten jullie een Word-document maken? Dan gelden daarvoor de volgende "spelregels".
  • Het document mag niet groter zijn dan vijfpagina's
  • Titelpagina met de tekst:
    JAN PIETERSZOON COEN: SCHURK OF HELD
  • Tweede pagina: Wie is Jan Pieterszoon Coen?
  • Derde pagina: Wat is de VOC?
  • Vierde pagina: Waarom de tekst bij het standbeeld wél aanpassen?
  • Vijfde pagina: Waarom de tekst bij het standbeeld niet aanpassen?
  • Je mag op elke pagina één afbeelding gebruiken.
  • Je gebruikte lettertype Times Roman en lettergrootte 11 punten.
< terug naar Werkwijze >